De kwaliteit of de kenmerken van het product dienen in hoofdzaak of exclusief te danken zijn aan het bijzondere geografische milieu van de plaats van oorsprong. Met geografisch milieu bedoelt men natuurlijke en menselijke factoren (zoals klimaat, bodemgesteldheid, topografie, lokale know-how, enz. ..). Bovendien wordt een BOB enkel verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied.

In Vlaanderen werd de Vlaams-Brabantse tafeldruif bekroond met een BOB

NIEUW: sinds 4 november 2019 heeft ook het 'vlees van het rood ras van West-Vlaanderen' een BOB-erkenning!

Enkele buitenlandse voorbeelden: lentille verte du Puy of pane Toscano

Meer info op de website van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij.

o
<
>