Vanaf 1800 wordt er reeds van een apart ras gesproken dat zowel in Nederland als in Vlaanderen voorkomt. Kemp vzw is nu de grootste fokker in de streek en kan jaarlijks een 200-tal Kempense lammeren slachten. Deze lammeren worden in januari geboren en grazen nadien met hun moeder op graslandjes en heide. Vanaf september worden de lammetjes afgemest met granen en grasklaver. Voor de versnijding en verkoop werkt de vzw samen met plaatselijke slagers. Een uniek streekproduct voor de Kempen.

De erkenning is beperkt tot het zuivere lamsvlees, gemengde vleesproducten komen niet in aanmerking voor het label.

o
<
>

Adres

Kolkstraat 57, 2400 Mol

Routebeschrijving