Vve Tierenteyn-Verlent

In Gent neemt men de mosterd nog steeds zeer ernstig en dit dankzij de mosterdfamilie Tierenteyn die reeds sinds 1790 mosterd maken.