"Limburgse vlaai" BGA met deksel

De "Limburgse vlaai" BGA is niet 1 recept maar telt vele variaties al naargelang de vulling of spijs en de toplaag. We stellen je de belangrijkste types voor.