Bakker Bassir

Bakker Bassir stapt in de schoenen van bakker Peter Steurs, de traditionele streekproducten gaan niet verloren!