Minoodt - Henderickx

Als je chicoreiwortels in het donker onder een laagje aarde bewaart, vormen ze na enkele weken mooie witte eetbare scheuten.