Meer dan 340 producenten!

Ook in 2009 gaat VLAM verder met het erkennen van traditionele Vlaamse streekproducten.