Over mastellen, kaantjes en pietjessaus

Al helemaal verdwenen in het Pajottenland en Brussel, maar nog steeds verkrijgbaar bij Oost-Vlaamse bakkers: de mastel.